Administrācija

Atvars Lakstīgala

Direktors : + 371 26558451;  atvars.lakstigala@ogresnovads.lv

 

Ieva Lāce

Direktora vietniece izglītības jomā (māksla)

 ieva.lace@ogresnovads.lv

Ilze Kaņepe

LIETVEDE  (Mākslas nodaļā)

Tālr.nr.+371 65021459

omaksla@ogresnovads.lv

 

 

 

 

Ziedonis Vilde

Saimniecības pārzinis +37129458063; 

ziedonisvilde@ogresnovads.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda Bīriņa

Kultūras pasākumu organizatore, sabiedrisko attiecību pārstāve

+371 26415183; anda.birina@ogresnovads.lv

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374,
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

Jānis Porietis © 2018