Search

2019.gada 23.maijā Ogres Mūzikas skolā saņēma zelta liecības.

Taustiņinstrumentu nodaļā

Ģine Annika 1. kl. (sk. G. Trasune), Mihailovs Timurs 1. kl. (sk. A. Gasjaņeca), Placēna Anna 1. kl. (sk. M. Bogdanova), Kozlovska Elīza Elizabete 2. kl. (sk. I. Ignatāne), Stepanova Ksenija 2. kl. (sk. A. Kozlovska), Survilo Vidmants 2. kl. (sk. T. Januševska), Kviese Kristīna 3. kl. (sk. T. Januševska), Eiduka Elīna 6. kl. (sk. I. Ignatāne), Lūsēna Nilū 6. kl. (sk. M. Bogdanova), Blicava Elīza 7. kl. (sk. S. Reneslāce), Stumbre Jana 7. kl. (sk. I. Ignatāne)

Stīgu nodaļā

Elizabete Emma Rulle 1. arfas sp., sk. I. Šablovska, Elīza Eisaka 1. kokles sp., sk. D. Priedīte, Anna Drulle 1. vij. sp., sk. L. Miglāne, Luīze Lakstīgala 1. vij. sp., sk. V. Ivanova, Artjoms Mihailovs 2. ģit. sp., sk. V. Koroševskis, Šarlote Širaka 2. vij. sp., sk. V. Ivanova, Līga Ponarade 3. vij. sp., sk. L. Miglāne, Linda Babāne 7. vij. sp., sk. V. Ivanova

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļā

Aspere Madara 1. flautas sp., sk. M. Sarkisjana, Beikerte Tīna Terēze 1. flautas sp., sk. M. Sarkisjana, Eduards Ģemzis 1. klarnetes sp., sk. D. Saliņš, Anete Ģine 1. flautas sp., sk. I. Lejniece, Estere Teibe 2. flautas sp., sk. M. Sarkisjana, Kristiāns Oborenko 2. mežraga sp., sk. A. Birznieks, Gustavs Zariņš 2. saksofona sp., sk. M. Makars, Sabīne Racina 4. flautas sp., sk. I. Lejniece

Kora klasē

Gabriela Delpere 1. kl., sk. E. Konuša, Tīna Kitija Ertmane 5. kl., sk. G. Bičule, Elizabete Rislinga 7. kl., sk. G. Bičule


Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374,
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

Jānis Porietis © 2018