Search

ATVĒRTO DURVJU DIENAS

Updated: Apr 24, 2019

Ogres Mūzikas skola izsludina atvērto durvju dienu pasākumus, kuros topošie audzēkņi kopā ar saviem vecākiem var nākt iepazīties gan ar mūzikas skolas plašo programmu piedāvājumu, gan klausīties koncertus bērnu un profesionāļu izpildījumā, kā arī tikties ar skolas direktoru, administrāciju un pedagogiem.

Mūzikas skolas sagatavošanas klasē, kā arī 6-gadīgajās un 8-gadīgajās profesionālās ievirzes programmās iespējams mācīties klavierspēli, akordeona, vijoles, čella, arfas, kokles, ģitāras, flautas, obojas, klarnetes, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, eifonija un tubas spēli, kā arī kora klasē apgūt dziedāšanas prasmi.

Mūzikas skolas direktors visus interesentus aicina apmeklēt gan Atvērto durvju dienas, gan konsultācijas. Tajās profesionāli pedagogi palīdz topošajiem Mūzikas skolas audzēkņiem sagatavoties iestājeksāmeniem, kuros tiek vērtētas trīs pozīcijas – dzirde, atmiņa un ritms. Dzirdes pārbaudījumā bērnam tiek nodziedāti vai uz klavierēm nospēlēti dažādi skaņu augstumi, kuri jāatkārto ar balsi, atmiņas pārbaudījumā jānodzied uz klavierēm spēlēta vienkārša melodija, savukārt ritma pārbaudījumā jānoplaukšķina pedagoga atskaņotais ritms.

Vecākiem, nākot uz konsultācijām, ir jāaizpilda uzņemšanas iesnieguma forma, kura atrodama Ogres Mūzikas skolas mājaslapā, vai arī pie mūzikas skolas dežuranta.

Neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt direktoram Atvaram Lakstīgalam – atvars.lakstigala@ogresnovads.lv vai direktora vietniecei Gunitai Bičulei – gunita.bicule@ogresnovads.lv


Recent Posts

See All

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374,
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

Jānis Porietis © 2018