Search

Konkurss "Misiņa Pavēlnieks 2019"


Vaira Nartiša Jauniešu atbalsta programma izsludina pieteikšanos konkursā

MISIŅA PAVĒLNIEKS 2019

Konkurss MISIŅA PAVĒLNIEKS ir konkurss jauniešiem, kura galvenā balva būs jauns mūzikas instruments.

„Mana atbalsta programma ir izveidojusies tādēļ, ka es pats ļoti labi atceros to laiku, kad mācoties mūzikas koledžā, man iesākumā nebija instrumenta uz kā apgūt trombona spēli. Tomēr no šodienas skatu punkta varu izteikt vislielāko pateicību toreiz Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas koledžas vadībai, kura toreiz iegādājās jaunus trombonus un mana profesionālā izaugsme varēja noritēt daudz straujāk. Atceroties šos laikus es jau pirms daudziem gadiem sev nozvērējos - cik varēšu, tik atbalstīšu jaunos talantus,” atzīst Vairis Nartišs.

Konkurss tiek plānots divās kārtās. Pirmajā tiks izvērtēti pieteikumi, otrajā - ikviens varēs piedalīties balsošanā, jo uz 2. kārtu izvirzītajiem māksliniekiem būs jāiesūta videopriekšnesums, kas tiks publicēts mājaslapās www.nartiss.lv, www.showbrass.lv. Par šiem video priekšnesumiem būs iespēja balsot youtube kanālā ar PATĪK klikšķiem. Konkursā var piedalīties Latvijas Mūzikas skolu skolēni, kuri ir dzimuši pēc 2001.gada 1.janvāra. Galvenais kritērijs, kas pagaidām vēl būtu jāievēro - šie bērni apgūst metāla pūšaminstrumentu (trompete, mežrags, eifonijs, trombons, tuba) spēli.

Pieteikšanās termiņš - 2018.gada 20. decembris. Konkursa nolikums un pieteikšanās veidlapas ir lejuplādējamas mājaslapā www.showbrass.lv


Recent Posts

See All

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374,
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

Jānis Porietis © 2018