Search

Ogres Mūzikas skola XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Svētkos piedalījās Ogres Mūzikas skolas koklētāju ansamblis un skolotāja Dace Bleikša, un meiteņu vokālais ansamblis, vadītāja Gunita Bičule. 2.jūlijā vokālais ansamblis uzstājās Laureātu koncertā Vērmanes dārzā. Paldies arī skolotājai Guntai Trasūnei un Justīnei Baulinai. Bet 5.jūnijā Koklētāju ansamblis piedalījās Kokļu mūzikas koncertā "Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!" , Dailes teātrī.


Recent Posts

See All

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374,
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

Jānis Porietis © 2018