Search

PAPILDUZŅEMŠANA MŪZIKAS SKOLĀ


PAPILDUZŅEMŠANA OGRES MŪZIKAS SKOLĀ 2018./2019. mācību gadam PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS • taustiņinstrumentu spēle (akordeona spēle); • stīgu instrumentu spēle (čella spēle, kokles spēle); • pūšaminstrumentu spēle (obojas spēle, klarnetes spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle); • vokālā mūzika (kora klase).

IESTĀJEKSĀMENS 29. augustā plkst. 16.00

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā: • jāaizpilda iesnieguma veidlapa; (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības vai pases/ID kopija un ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, foto 3x4); • jāpiedalās iestājeksāmenos.

Iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu: • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem; • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas; • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas; • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

Recent Posts

See All

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374,
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omuzskola@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

Jānis Porietis © 2018