Search

Vensāns Kurtuā

Ogres Mūzikas skolā, sadarbībā ar Francijas Kultūras Institūtu, viesosies lieliskais franču čellists Vensāns Kurtuā, kurš meistarklašu veidā dalīsies savā pieredzē ar mūsu skolas audzēkņiem.


Recent Posts

See All

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374,
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

Jānis Porietis © 2018