Suntažu filiāle

             No 2013. gada 1. septembra Ogres mūzikas skola īsteno izglītības programmu arī Suntažos – vidusskolas telpās. Audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja apgūt klavierspēli, ģitāras spēli, saksofona un klarnetes spēli. Mācības uzsāka desmit audzēkņi. Darba gaitas  šajā mācību gadā uzsāk pūšaminstrumentu spēles un klavierspēles pedagogs Andris Ābeltiņš, ģitāras spēles pedagogs Viktors Fedosejevs. Teorētiskos priekšmetus māca Inita Andževa.

 

            2014./2015. mācību gadā pedagogu kolektīvam pievienojas flautas spēles skolotāja Jolanta Mateusa-Kalniņa. Flautas spēles programmā uzsāk mācības divi audzēkņi.

 

           Ogres Mūzikas skolas Suntažu filiālē 2015./2016. mācību gadā sāk strādāt klavierspēles pedagogs Ronalds Gigelis. Klarnetes spēli audzēkņi dodas mācīties uz Ogri, jo nav atbilstoša pedagoga uz vietas Suntažos.

             

             2017./2018. mācību gadā Suntažu filiālē izglītojas 29 audzēkņi un strādā 4 pedagogi. Bērniem un jauniešiem ir iespēja mācīties klavierspēles, flautas spēles un ģitāras spēles programmās. Audzēkņi divas reizes gadā kārto eksāmenus Ogrē, bet Tehniskās ieskaites un Mācību koncerti tiek organizēti Suntažos.

         Audzēkņu vecākiem, skolotājiem un draugiem vairākas reizes gadā tiek rīkoti koncerti un muzikālās pēcpusdienas, kur, bieži vien, kopā ar Suntažu filiāles audzēkņiem muzicē arī jaunie mākslinieki no Ogres.

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374,
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

Jānis Porietis © 2018