Uzņemšana

UZŅEMŠANA OGRES MŪZIKAS SKOLĀ 2020./2021. m. g.

 

IESTĀJEKSĀMENS Ogres Mūzikas skolā šogad notiks 9.jūnijā, sadalīts rīta un vakara grupās: no plkst. 10.30 un no plkst. 16.30. Ogres Mūzikas skola uz iestājeksāmeniem laipni aicina ikvienu bērnu, kurš vēl nav mūsu audzēknis!

Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas 20V un interešu izglītības programmas:

 1. taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, akordeona spēle);

 2. stīgu instrumentu spēle (vijoles spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, arfas spēle, kokles spēle, ģitāras spēle);

 3. pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle);

 4. vokālā mūzika (kora klase).

No sešu gadu vecuma uzņemam programmās: Klavierspēle, Vijoles spēle, Čella spēle, Vokālā mūzika- kora klase (programmu ilgums 8 gadi). Bērnus no astoņu gadu vecuma uzņemam visās pārējās programmās, kuru ilgums ir 6 gadi. Ar šo mācību gadu Ogres Mūzikas skola piedāvā jaunu iespēju apgūt arī kontrabasa - basģitāras spēli.

 

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:​

 • jāaizpilda iesnieguma veidlapa;
  (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības vai pases/ID kopija, ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli un foto 3x4);

 • jāpiedalās iestājeksāmenos.

Lai pieteiktos iestājeksāmenam, aizpildiet iesniegumu, ko atradīsiet adresē www.ogresmuzikasskola.lv/uznemsana vai arī pie skolas dežurantes darba dienās 09.00 – 17.00. Aizpildītu iesniegumu gaidīsim uz e-pastu: omuzskola@ogresnovads.lv vai arī pie skolas dežurantes darba dienās 09.00 – 17.00.

Ja iesniegumu esat jau iesniedzis, lūdzu, sazinieties ar mums par precīzu iestājeksāmena laiku (+371 22007599). Ja neesat iepriekš pieteicies, ir iespēja ar bērnu ierasties arī iestājeksāmena dienā un anketu aizpildīt uz vietas.

 

Tālrunis informācijai: +371 65045684, +371 22007599

Vairāk informācijas mājaslapā: www.ogresmuzikasskola.lv/uznemsana

Adrese: Brīvības iela 50, Ogre​

 

Iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

 • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;

 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;

 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;

 • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

Sīkāku informāciju un ar dokumentu iesniegšanu saistītiem jautājumiem sazinieties ar direktora vietnieci mācību darbā:

 

Gunita Bičule

Ogres Mūzikas skola, 24.kab
Brīvības iela 50, Ogre, LV-5001

GSM: +371 22007599
Tālrunis.: +371 65045684

e-pasts: gunita.bicule@ogresnovads.lv

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374,
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omuzskola@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

 • Facebook Social Icon

Jānis Porietis © 2018