Uzņemšana

Iesniedzamie dokumenti

Sīkāku informāciju un ar dokumentu iesniegšanu saistītiem jautājumiem sazinieties ar direktora vietnieci mācību darbā:

 

Gunita Bičule

 

Ogres Mūzikas skola, 24.kab
Brīvības iela 50, Ogre, LV-5001

 

GSM: +371 22007599
Tālrunis.: +371 65045684

 

ePasts: gunita.bicule@ogresnovads.lv

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374,
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omuzskola@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

Jānis Porietis © 2018